Hubspot_LP banner AMR 2022-1

IT Arbeidsmarktrapportage 2022

'Nu 2023 is begonnen vind ik het een goed moment om terug te blikken op wat er in 2022 is gebeurd. Allereerst zijn wij sinds 1 juni 2022 officieel Experis. De aanloop naar deze verandering was voor iedereen zeer spannend, maar we kunnen nu terugkijken op een mooi lanceringsevenement en goede samenwerkingen tussen de oude labels.'

In de essentie zien we dat het aantal IT-vacatures enigszins gestabiliseerd is in 2022. Een lichte groei van 7,7% ten opzichte van 2021. Hoewel groei goed lijkt, zou stabilisatie of zelfs een lichte daling goed kunnen zijn om de hoge druk op de arbeidsmarkt wat te verlagen. Vooral de vraag naar Mendix Developers (46,4%), Oracle DBA professionals (40,2%) en Data Stewards (39,7%) is enorm gegroeid. We kunnen wel stellen dat de vraag naar IT-professionals onverminderd groot is. Onzekerheden door bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne, de inflatie, oplopende rente en het grondstoffentekort hebben invloed op de vraag.

Bovengenoemde macro-economische factoren hebben invloed op de groeibeperking in de IT-sector. Gezamenlijk kunnen deze factoren leiden tot het uitstel van investeringsbeslissingen. Lees verder over deze trends en andere ontwikkelingen over de IT-arbeidsmarkt in de rapportage.

Meer informatie over Jobdigger vind je op: https://www.jobdigger.nl/